Кесте

Жұп семестрдің кестесі 2023-2024

1 курстар күндізгі бөлім

Жұп семестрдің кестесі 2023-2024

2 курстар күндізгі бөлім

Жұп семестрдің кестесі 2023-2024

3 курстар күндізгі бөлім

Жұп семестрдің кестесі 2023-2024

Магистратура