Кесте

Тақ семестрге кесте 2022-2023

Аралық бақылау кестесі тақ семестр 2022-2023

Тақ семестрге арналған кесте