Проспект Кобыланды батыра, 27
mail@kosstu.edu.kz
8 (7142) 55-42-64
8 (707) 255-42-64
Проспект Кобыланды батыра, 27
mail@kosstu.edu.kz
8 (7142) 55-42-64
8 (707) 255-42-64
Проспект Кобыланды батыра, 27
mail@kosstu.edu.kz
8 (7142) 55-42-64
8 (707) 255-42-64

Өзіндік үлгідегі дипломдар

1. З. Алдамжар атындағы ҚӘТУ логотипі

2. Сутаңба

3. ЖОО атауы

4. Институционалдық аккредиттеу логотипі

5. QR – код

6. Жақтау жиектемесі (№ 1 қорғау дәрежесі)

7. Академик З. Алдамжар атындағы ҚӘТУ-нің мемлекеттік тілдегі мөрі

Мемлекеттік тілде:

 8. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының атауы

9. Академиялық дәреже беру туралы аттестаттау комиссиясы хаттамасының күні

10. Түлектің тегі, аты, әкесінің аты

11. Білім беру бағдарламасының коды және атауы

12. Берілетін дәреже

13. Оқыту түрі

14. ЖОО басшысының ТАӘ-Академик З. Алдамжар атындағы ҚӘТУ- нің ректоры

15. Тіркеу нөмірі

16. Дипломның сериясы мен нөмірі

17. Дипломның берілген күні

18. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының орналасқан қаласы

Орыс тілінде: 

19. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының атауы

20.  Академиялық дәреже беру туралы аттестаттау комиссиясы хаттамасының күні

21.  Түлектің тегі, аты, әкесінің аты

22.  Берілетін дәреже

23.  Білім беру бағдарламасының коды және атауы

24.  Оқыту түрі

Ағылшын тілінде: 

25. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының атауы

26. Түлектің тегі, аты, әкесінің аты

27. Берілетін дәреже

28. Білім беру бағдарламасының коды және атауы

29. Оқыту түрі

30. Академиялық дәреже беру туралы аттестаттау комиссиясы хаттамасының күні

31. Дипломның сериясы мен нөмірі

32. Дипломның берілген күні

33.  Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының орналасқан қаласы

1. З. Алдамжар атындағы ҚӘТУ логотипі

2. Сутаңба

3.  ЖОО атауы

4.  Институционалдық аккредиттеу логотипі

5.  QR – код

6.  Жақтау жиектемесі (№ 1 қорғау дәрежесі)

7.  Академик З. Алдамжар атындағы ҚӘТУ-нің мемлекеттік тілдегі мөрі

 

Мемлекеттік тілде: 

8.Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының атауы

9.Академиялық дәреже беру туралы аттестаттау комиссиясы хаттамасының күні

10.Түлектің тегі, аты, әкесінің аты

11.Білім беру бағдарламасының коды және атауы

12.Берілетін дәреже

13.Бағыты

14.ЖОО басшысының ТАӘ-Академик З. Алдамжар атындағы ҚӘТУ- нің ректоры

15.Тіркеу нөмірі

16.Дипломның сериясы мен нөмірі

17.Дипломның берілген күні

18.Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының орналасқан қаласы

Орыс тілінде: 

19.Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының атауы

20.Академиялық дәреже беру туралы аттестаттау комиссиясы хаттамасының күні

21. Түлектің тегі, аты, әкесінің аты

22. Берілетін дәреже

23. Білім беру бағдарламасының коды және атауы

24. Бағыты

Ағылшын тілінде:

 25.   Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының атауы

26.Түлектің тегі, аты, әкесінің аты

27.Берілетін дәреже

28.Білім беру бағдарламасының коды және атауы

29.Бағыты

30.Академиялық дәреже беру туралы аттестаттау комиссиясы хаттамасының күні

31.Дипломның сериясы мен нөмірі

32.Дипломның берілген күні

33. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының орналасқан қаласы