Проспект Кобыланды батыра, 27
mail@kosstu.edu.kz
8 (7142) 55-42-64
8 (707) 255-42-64
Проспект Кобыланды батыра, 27
mail@kosstu.edu.kz
8 (7142) 55-42-64
8 (707) 255-42-64
Проспект Кобыланды батыра, 27
mail@kosstu.edu.kz
8 (7142) 55-42-64
8 (707) 255-42-64

Басшылық

Жалыбин Сергей Михайлович

Жалыбин Сергей Михайлович

Академик 3. Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті жанындағы «Экономика және құқық» ғылыми-зерттеу орталығының директоры

Алдамжар Бибігүл  Зұлкарнайқызы

Алдамжар Бибігүл Зұлкарнайқызы

Университетінің президенті

Абдуллин Руслан Батыржанович

Абдуллин Руслан Батыржанович

Ректор

Ректорат

Баймухамедов Малик Файзулович

Баймухамедов Малик Файзулович

Ғылым және халықаралық байланыстар жөніндегі проректор

Алдамжарова Гульзада Зулхарнаевна

Алдамжарова Гульзада Зулхарнаевна

Ректордың қаржы мәселелері жөніндегі кеңесшісі

Байкадамов Нуркен Турарович

Байкадамов Нуркен Турарович

Тәрбие жұмысы және қоғаммен байланыс жөніндегі проректор

Абилова Маржанкуль Сериковна

Абилова Маржанкуль Сериковна

Академиялық мәселелер жөніндегі Проректор

Ғалыми кеңес

Мустафина Алма Сабитовна

Мустафина Алма Сабитовна

Ғылыми кеңесінің хатшысы

Ғалым академик З. Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті консультативтік-кеңесші орган болып табылады. Университеттің Ғылыми кеңесінің қызметі жариялылық және оның құзыретіне кіретін мәселелерді ұжымдық талқылау қағидаттарына негізделеді.

Ғылыми кеңестің функциялары

– университет құрылымын бекітеді;

– Университет Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізеді;

– университеттің даму стратегиясы мен Тұжырымдамасын анықтайды;

– университеттің құрылымдық бөлімшелерін (зертханалар, кафедралар, институттар, факультеттер және т. б.) құру, қайта ұйымдастыру және тарату туралы ұсыныстар енгізеді;

-университеттің оқу-тәрбие, ғылыми-зерттеу, халықаралық, қаржылық, әкімшілік-шаруашылық қызметін ұйымдастырудың барлық негізгі мәселелері бойынша шешім қабылдайды ;

-университет ректорының, проректорларының, факультет декандарының және университеттің құрылымдық бөлімшелері басшыларының оқу, ғылыми-зерттеу, тәрбие, Халықаралық, ақпараттық, қаржы-шаруашылық және әкімшілік қызметті жүргізудің нысандары мен әдістері туралы жыл сайынғы есептерін тыңдайды;

– университеттің қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды ұйымдастырады — ;

– бюджеттен тыс қаражатты, сондай-ақ ақылы білім беру қызметтерін көрсету және өндірілетін өнімді өткізу арқылы алынатын кірістерді қайта инвестициялау бағыттарын пайдалану тәртібін айқындайды;

– жоғары кәсіптік білім берудің көп деңгейлі жүйесі бойынша мамандарды даярлаудың жаңа бағыттарын, оқыту мерзімдері мен нысандарын анықтайды;

– оқытудың барлық сатылары мен нысандарының оқу жоспарларын бекітеді;

-оқулықтарды, оқу құралдарын және оқу-әдістемелік әзірлемелерді қарастырады және басып шығаруға кеңес береді;

– ақылы бөлімнен студенттерді білім грантына және экстернат нысанында оқуға ауыстыру туралы шешім қабылдайды  ;

– ҚР Президенті тағайындаған стипендия және атаулы стипендиялар тағайындау туралы шешім қабылдайды;

– доцент және профессор ғылыми атақтарын беруге ұсынады;

– университет қызметкерлері мен шығармашылық ұжымдарды мемлекеттік, үкіметтік марапаттар мен құрметті атақтарға ұсыну мәселелерін қарастырады;

– алқалық шешімді талап ететін университет қызметінің басқа да мәселелерін қарастырады.

Ғылыми кеңес отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселелерді дайындау үшін 30 күннен кешіктірмей университеттің Ғылыми кеңесінің хатшысына ұсыну қажет :

1) баяндама-сөз сөйлеу (басып шығарылған түрде және электрондық жеткізгіште);

2) қаулы жобасы.

Қажетті құжаттар мен материалдарды ұсыну мерзімдері сақталмаған жағдайда, хатшы ғылыми кеңес төрағасының алдында осы мәселені күн тәртібінен алып тастау туралы өтініш жасауға құқылы.