Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері

Қыр 14, 2023

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс–қимыл саласындағы заңнамамен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру мақсатында — студенттерді адамгершілік нормаларға оң көзқараспен қарауға тәрбиелеу, олардың құқықтық санасы мен құқықтық мәдениетінің деңгейін арттыру, – «сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері» пәні бойынша практикалық сабақтарда 6В04217 «Құқықтану» Білім беру бағдарламасы бойынша 1 курс студенттеріне осы құбылысқа азаматтық ұстанымды ғана емес, сонымен қатар сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін құқықтық жауапкершілікті сақтауға баулиды. құқық бұзушылық.