Проспект Кобыланды батыра, 27
mail@kosstu.edu.kz
8 (7142) 55-42-64
8 (707) 255-42-64
Проспект Кобыланды батыра, 27
mail@kosstu.edu.kz
8 (7142) 55-42-64
8 (707) 255-42-64
Проспект Кобыланды батыра, 27
mail@kosstu.edu.kz
8 (7142) 55-42-64
8 (707) 255-42-64

Ғылыми қызметі

2023 жылы университеттің профессорлық-оқытушылық құрамы жүзеге асырған ғылыми-өндірістік қызмет университет ғылымының тақырыптарын ірілендірумен, ғылымды жан-жақты пайдаланумен байланысты болды. университеттің әлеуетін арттыру, баспа қызметін жандандыру, ғылыми-зерттеу жұмыстарының материалдық базасын нығайту, өзіндік ғылыми кадрларды даярлау және студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын дамыту.

Университеттің ғылыми қызметі аккредиттелген

ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет субъектісі ретінде (2020 жылғы 6 қарашадағы № 006314 аккредиттеу туралы куәлік). Куәлік 2025 жылдың 6 қарашасына дейін жарамды.

Қазақстан Республикасының «Ғылым туралы» Заңын жүзеге асыру аясында университеттегі ең ірі ғылыми зерттеулер келесі тақырыптар бойынша жүргізілді:

«Цифрландыру және шағын және орта бизнесті роботтандыру». Тақырып ҰМҒТСО 0123РКИ0359 23.10.2023 ж. тіркелген). Ғылыми жетекшісі – т.ғ.д., профессор Баймұхамедов М.Ф. Іске асыру мерзімі: 09.2023 — 12.2024 ж. Зерттеу нәтижелері бойынша 10-ға жуық ғылыми мақалалар жарияланды. Осы ғылыми бағытты жүзеге асыру үшін университетте IT-технологиялар зертханасы ашылды, оның жетекшісі т.ғ.д. Баймұхамедов М.Ф. Жұмыс жоспарларына бастамашылық тақырыптар, сондай-ақ шаруашылық келісім-шарттар мен мемлекеттік тапсырыстар енгізілген.

«Қазіргі Қазақстанның экономикасы: мәселелері мен даму болашағы». Тақырып ҰМҒТСО—да тіркелген (16.02.2021 ж. №0121РКИ0019). Ғылыми жетекші – э.ғ.д. Қабдуллина Қ.Қ. Іске асыру мерзімі: 09.2020 – 09.2023 ж. Осы жоба материалдары бойынша 6 оқу құралы жарық көрді оқу құралдары мен 20-дан астам ғылыми мақалалар жарияланды.

«Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік-экономикалық қайта құрулардың мәселелері мен даму перспективалары». Тақырып ҰМҒТСО—да тіркелген (10.11.2023 ж. №0123РКИ0365). Ғылыми жетекшісі – э.ғ.к. Байқадамов Н.Т. Іске асыру мерзімі: 11.2023 – 12.2025 ж. Осы жоба материалдары негізінде 10-нан астам ғылыми мақалалар жарияланды.

«Мемлекеттік қызметтерді көрсетудің құқықтық аспектілері». Тақырып ҰМҒТСО–да тіркелген (17.11.2023 ж. №0123РКИ0376). Ғылыми жетекші – аға оқытушы Каспаева Ө.С. Іске асыру мерзімі: 01.2023 – 12.2025 ж. Осы жоба материалдары негізінде 10-нан астам ғылыми мақалалар жарияланды.

«Нақтылық тұлғаны дамыту үшін үздіксіз білім беру». Тақырып ҰМҒТСО–да тіркелген (01.12.2023 ж. №0123РКИ0402). Ғылыми жетекші – доцент Әлібекова Н.М. Іске асыру мерзімі: 09.2023 – 12.2025ж. Зерттеу нәтижелері бойынша оқу құралы мен 20-дан астам мақала жарық көрді.

«Жаратылыстану-ғылыми білім беруді модернизациялау мәселелері». Тақырып ҰМҒТСО–да тіркелген (06.11.2023 ж. №0123РКИ03654). Ғылыми жетекші – доцент Мұнарбаева Б.Г. Іске асыру мерзімі: 09.2023 – 12.2025ж. Зерттеу нәтижелері бойынша 7 оқу құралы мен 20-дан астам мақала жарық көрді.

Осы тақырыптар бойынша жүргізілген зерттеулердің нәтижелері өндірісте ғана емес, сонымен қатар оқу үдерісінде зертханалық жұмыстар түрінде де енгізілетін болады практикумдар, магистрлік диссертациялар, курстық және дипломдық жұмыстарды орындау бойынша ұсыныстар, жарияланған оқу-әдістемелік құралдар мен ғылыми мақалалар.

2023 жылы баспа өнімдерінің көлемі 457 құрады б.. Жарияланған жұмыстардың ішінде: 2 11 томдық монографиялар б.., 14 оқулық және оқу құралдары, көлемі 138,5  б.., 395-ке жуық мақалалар, 115 томдық баяндама тезистері жарық көрді б.. Саны 30 оқу-әдістемелік құжаттаманың 15 түрі шығарылды б.., журналдың 4 саны жарық көрді «ҚМТУ ғылым жаршысы» жалпы көлемі 51,5% б.., халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары (23 б..), студенттер мен магистранттардың ЖОО аралық конференциясының материалдары екі томдық (65 б..) және халықаралық «Журналының 4 саны.құқық және экономика мәселелері» көлемі 23,2 б..

2023 жылы монографиялар жарық көрді:

 1. Баймұхамедов Б., Бийбосынов Б. Цифрландыру және өндірістік процестерді роботтандыру. Монография, Бішкек, 2023 – б. 172 б. – 10,8 б.л.
 2. Борисова А.П. Монография. Туризм және мәдениет. Қазақстан Республикасының ЮНЕСКО-мен материалдық емес мәдени және тарихи мұраны сақтау саласындағы ынтымақтастығы. 2 Тарау – Санкт-Петербург: ГНИИ «Ұлттық даму», 2023. – 80 б. – 4,3 б.., 5 б. – 0,3 б.л.

Жыл бойы келесі шаруашылық шарттары бойынша жұмыстар жүргізілді:

1.Табысты ұлғайту жолдары тұрғын емес үй-жайларды жалға беру бойынша қызмет көрсететін кәсіпорындар. Шарттың мерзімі – 12.2020 – 12.2023ж. Ғылыми жетекші – б..н Мұстафина А.С. Қаржыландыру көлемі — 600 000 теңге. Тапсырыс беруші – «ЖШСҚостанай Универ плюс». Тақырып ҰМҒТСО-да тіркелген ( №0121РКД0066 13.04.2021 ж.).

 1. Жеке және заңды тұлғалар арасында жылжымайтын мүлікті жалдау шартын жасасу ерекшеліктері мен шартты орындаудың ықтимал салдары бойынша құқықтық көмек. Шарттың мерзімі – 09.2022 – 07.2024ж. Ғылыми жетекші – доцент Дәукетова Ж.Б., аға оқытушы – Ақанова Б. Қаржыландыру көлемі — 1000 000 теңге. Тапсырыс беруші – «РСП Феникс» ЖШС. Тақырып ҰМҒТСО-да тіркелген ( 28.11.2023 жылғы №0123РКД0068 б..).

2023 жылдың 5 желтоқсанында Студенттердің Мәдениет сарайында университеттің негізін қалаушы Зұлқарнай Алдамжар академикті еске алуға арналған «Индустриялық даму: инновациялар дәуіріндегі адамдарға арналған технологиялар және қызметтер» атты жыл сайынғы Халықаралық ғылыми-практикалық конференция өтті.

Конференцияның пленарлық отырысының жұмысына Қазақстанның және шетелдің көрнекті ғалымдары қатысты:

 1. Қыдырбек Қиысхан — Академик З.Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университетінің түлегі, тарих магистрі, журналист, халықарылық ән-жыр байқауларының лауреаттар.

Баяндама тақырыбы: Академик Зұлқарнай Алдамжардың жаңашыл білім, инновациялық технология жайында болашақ жастарға арнаған ой-толғамы.

 1. Қарахан Сусанна – Абу-Дабидегі жоғары білім басқармасының директоры, басқарма мүшесі және ИНКААХЕНІҢ экс-президенті, PhD.

Баяндама тақырыбы: Деректер негізінде университеттерді басқару.

 1. Каланова Ш.М. — Білім беру сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз агенттігінің (IQAA) президенті, педагогика ғылымдарының докторы, профессор.

Баяндама тақырыбы: Ықпалы цифрландыру жоғары білім алуға және сапаны қамтамасыз етуге.

 1. Қоғамов М.Ш., заң ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҚХА академигі, Қазақстан Республикасының Құрметті заңгері, Magsut Narikbayev University, Астана

Баяндама тақырыбы: Тиімді қылмыстық сот төрелігі — әділ Қазақстанның құқықтық жүйесінің өзекті сегменті.

 1. Турецкий Н.Н., Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Заңнама және құқықтық ақпарат институтының бас ғылыми қызметкері, заң ғылымдарының докторы.

Баяндама тақырыбы: Заң шығару процесіндегі жасанды интеллект.

 1. Шаяхметов Ш.Ш. — Халықаралық байланыстар бөлімінің меңгерушісі Қазақстан Республикасы Сот әкімшілігі (Жоғарғы Сот), заң ғылымдарының кандидаты, доцент.

Баяндама тақырыбы: Сот жүйесіндегі реформалар: тенденциялар мен перспективалар.

 1. Кондратьев Н.И. — Челябі мемлекеттік университетінің үздіксіз кәсіптік білім беру оқу орталығының жетекшісі, экономика ғылымдарының кандидаты, доцент.

Баяндама тақырыбы: Әлемдік экономикадағы дағдарыстық құбылыстар жағдайындағы трансұлттық корпорациялардың даму ерекшеліктері.

 1. Қожағалиев А.У. – профессор Қостанай облысының академик атындағы әлеуметтік-техникалық университетінің З.Алдамжар, PhD, профессор.

Баяндама тақырыбы: Төртінші өнеркәсіптік революция: нақты проблемаларды, сын-қатерлер мен тәуекелдерді пайымдау.

Конференцияның секциялық отырыстарында әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыстану-техникалық ғылымдар оқытушыларының баяндамалары тыңдалып, Қазақстан Республикасы мен Шетелдің ғылыми әлеуетін арттыруға ықпал ететін өзекті мәселелер қарастырылды.

Конференция материалдары бойынша 23,0 томдық жинақ шығарылды б.л.

Жыл бойы кафедралардың әдістемелік апталықтары аясында университетте жоғары білім берудің өзекті мәселелері бойынша 6 ғылыми-әдістемелік семинар өткізілді: сапа менеджменті білім беру, блоктық түрде- білімді бақылаудың рейтингтік жүйесі, оқытудың кредиттік технологиясы және т.б. Кафедра оқытушылары осы семинарлардың жұмысына белсене қатысты.

2023 жылы республиканың жоғары оқу орындарында өткен халықаралық және республикалық ғылыми конференциялар мен семинарларға университетіміздің 30-дан астам ғалымдары мен оқытушылары қатысты.

2023 жылы университет өнертабысқа бір пайдалы үлгіні алды және өнертабысқа бір өтінім берді.

 1. Жаманбалин К., Олкинян Л.Ю., Могилатов С.А., Лунева Г.Г., Дробышев О.В. Координаталық-өлшеу машинасын калибрлеу әдісі. 17.04.2023 жылғы № 8448 пайдалы модельге патент
 2. Жаманбалин Қ.Қ.Күйянцев М.Ю. Шағын көлемді жаңартылатын электр энергиясының көзі. № 250218 өтінім — Пайдалы модель.

ҚТМУ ТМД және алыс шетелдердің жетекші жоғары оқу орындарымен айтарлықтай тығыз шығармашылық байланыстарды қолдайды Жылы қазіргі уақытта ғылым саласындағы ынтымақтастық туралы 18 келісім-шарт күшінде.

2023 жылы Гази университетімен (Түркия) ынтымақтастық туралы шарттар жасалды., Қырғызстандық атындағы мемлекеттік университетімен. И.Арабаева, Қырғызстандық атындағы ұлттық университетімен Жүсіп Баласағұн, Ұлы Петрдің Санкт-Петербург политехникалық университетімен, Ташкенскиймен мемлекеттік экономикалық университет, Осы университеттер арасындағы ынтымақтастық туралы келісімдер арқылы оқытушылар мен студенттер осы университеттер базасында өткізілетін ғылыми конференциялар мен семинарлардың жұмысына қатысады.