ҰБТ пәндері

2022 жылғы мектеп түлектеріне арналған

Бейінді пәндері бар білім беру бағдарламалары ЕНТ 2022 ж.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің бұйрығына сәйкес құрастырылған «»Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының сыныптауышы»

БАКАЛАВРИАТ БІЛІМІ

Коды

даярлау бағыттарының сыныптамасы

Коды

Білім беру бағдарламалары топтарының атауы

Білім министрінің 13.10.2018 жылғы № 569 бұйрығымен (кодтың алтыншы және жетінші таңбалары жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын анықтайды)

Орта мектеп

1 бейінді пән

2 бейінді пән

6B01 Педагогикалық ғылымдар

6B011

Педагогика және психология

В001

Педагогика және психология

6В01101

Педагогика және психология

Биология

География

6В013

Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау

В003

Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі

6В01304

Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі

Биология

География

6В014

Пәндік мамандандырылған мұғалімдерді даярлау жалпы дамудың

В005

Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

6В01405

Дене шынықтыру және спорт

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

6В014

Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған мұғалімдерін даярлау

В007

Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау

6В01420

Кәсіптік оқыту

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

6В015

Жаратылыстану-ғылыми пәндері бойынша мұғалімдерді даярлау

В010

Физика мұғалімдерін даярлау

6В01519

Физика

Физика

Математика

6В015

Жаратылыстану-ғылыми пәндері бойынша мұғалімдерді даярлау

В014

География мұғалімдерін даярлау

6В01506

География

География

Дүниежүзі тарихы

6В016

Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдерді даярлау

В015

Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдерді даярлау

6В01612

Тарих

Дүниежүзі тарихы

География

6В017

Тілдер және әдебиет пәндері бойынша мұғалімдерді даярлау

В016

Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

6В01713

Қазақ тілі мен әдебиеті

Қазақ тілі

Қазақ әдебиеті

6B02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар

6B023

Тілдер және әдебиет

В036

Аударма ісі

6В02325

Шетел филологиясы

Шет тілі

Дүниежүзі тарихы

6B023

Тілдер және әдебиет

В036

Аударма ісі

6В02302

Аударма ісі

Шет тілі

Дүниежүзі тарихы

6B04 Бизнес, басқару және құқық

6B041

Бизнес және басқару

В044

Менеджмент және басқару

6В04122

Мемлекеттік және жергілікті басқару

Математика

География

6B041

Бизнес және басқару

В045

Аудит және салық салу

6В04103

Есеп және аудит

Математика

География

6B041

Бизнес және басқару

В046

Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

6В04123

Қаржы

Математика

География

6B042

Құқық

В049

Құқық

6В04217

Құқықтану

Дүниежүзі тарихы

Құқық негіздері

6B05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

6В052

Қоршаған орта

В051

Қоршаған орта

6В05207

Экология

Биология

География

6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

6В061

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

В057

Ақпараттық технологиялар

6В06108

Ақпараттық жүйелер

Математика

Физика

6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6B071

 Инженерия және инженерлік іс

В062

Электротехника және энергетика

6В07126

Электр энергетикасы

Математика

Физика

6B071

 Инженерия және инженерлік іс

В065

Автокөлік құралдары

6В07118

Көлік, көліктік техника және технологиялар

Математика

Физика

6B075

Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)

В076

Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)

6В07510

Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша)

Математика

Физика

6B11 Қызметтер

6B111

 Қызмет көрсету саласы

В091

Туризм

6В11111

Туризм

География

Шет тілі

Түлектер үшін ТжКБ 2022 жылғы

Бейінді пәндері бар білім беру бағдарламалары ЕНТ 2022 ж.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің бұйрығына сәйкес құрастырылған «»Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының сыныптауышы»

БАКАЛАВРИАТ БІЛІМІ

Коды

даярлау бағыттарының сыныптамасы

Коды

Білім беру бағдарламалары топтарының атауы

Білім министрінің 13.10.2018 жылғы № 569 бұйрығымен (кодтың алтыншы және жетінші таңбалары жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын анықтайды)

ТжКБ

Жалпы кәсіп пән

Арнайы пән

6B01 Педагогикалық ғылымдар

6B011

Педагогика және психология

В001

Педагогика және психология

6В01101

Педагогика және психология

Педагогика және психология негіздері

Тәрбие іс-әрекетінің теориясы мен практикасы

6В013

Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау

В003

Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі

6В01304

Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі

Педагогика және психология негіздері

Тәрбие іс-әрекетінің теориясы мен практикасы

6В014

Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған мұғалімдерін даярлау

В005

Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

6В01405

Дене шынықтыру және спорт

Шығармашылық емтихан

Педагогика және психология негіздері

6В014

Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған мұғалімдерін даярлау

В007

Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау

6В01420

Кәсіптік оқыту

Шығармашылық емтихан

Педагогика және психология негіздері

6В015

Жаратылыстану-ғылыми пәндері бойынша мұғалімдерді даярлау

В010

Физика мұғалімдерін даярлау

6В01519

Физика

Педагогика және психология негіздері

Физика

6В015

Жаратылыстану-ғылыми пәндері бойынша мұғалімдерді даярлау

В014

География мұғалімдерін даярлау

6В01506

География

Педагогика негіздері және психологтаржәне

География

6В016

Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдерді даярлау

В015

Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдерді даярлау

6В01612

Тарих

Педагогика және психология негіздері

Қазақстан тарихы

6В017

Тілдер және әдебиет пәндері бойынша мұғалімдерді даярлау

В016

Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

6В01713

Қазақ тілі мен әдебиеті

Педагогика және психология негіздері

Қазақ тілі

6B02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар

6B023

Тілдер және әдебиет

В036

Аударма ісі

6В02325

Шетел филологиясы

Қазақ тілі/Орыс тілі

Шет тілі

6B023

Тілдер және әдебиет

В036

Аударма ісі

6В02302

Аударма ісі

Қазақ тілі/Орыс тілі

Шет тілі

6B04 Бизнес, басқару және құқық

6B041

Бизнес және басқару

В044

Менеджмент және басқару

6В04122

Мемлекеттік және жергілікті басқару

Экономика негіздері

Менеджмент

6B041

Бизнес және басқару

В045

Аудит және салық салу

6В04103

Есеп және аудит

Қаржы және несие

Ұйымның экономикасы

6B041

Бизнес және басқару

В046

Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

6В04123

Қаржы

Қаржы және несие

Қаржы ұйымдар

6B042

Құқық

В049

Құқық

6В04217

Құқықтану

Мемлекет және құқық теориясының негіздері

Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы

6B05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

6В052

Қоршаған орта

В051

Қоршаған орта

6В05207

Экология

Химия

Биология

6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

6В061

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

В057

Ақпараттық технологиялар

6В06108

Ақпараттық жүйелер

Математика

Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері

6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6B071

 Инженерия және инженерлік іс

В062

Электротехника және энергетика

6В07126

Электр энергетикасы

Электротехниканың теориялық негіздері

Еңбекті қорғау (электр қауіпсіздігі негіздері)

6B071

 Инженерия және инженерлік іс

В065

Автокөлік құралдары

6В07118

Көлік, көліктік техника және технологиялар

Физика

Еңбекті қорғау

6B075

Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)

В076

Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)

6В07510

Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша)

Физика

Стандарттау

6B11 Қызметтер

6B111

 Қызмет көрсету саласы

В091

Туризм

6В11111

Туризм

География

Туристік қызметті ұйымдастыру