Проспект Кобыланды батыра, 27
mail@kosstu.edu.kz
8 (7142) 55-42-64
8 (707) 255-42-64
Проспект Кобыланды батыра, 27
mail@kosstu.edu.kz
8 (7142) 55-42-64
8 (707) 255-42-64
Проспект Кобыланды батыра, 27
mail@kosstu.edu.kz
8 (7142) 55-42-64
8 (707) 255-42-64

ҰБТ пәндері

2023 жылғы мектеп түлектеріне арналған

Бейінді пәндері бар білім беру бағдарламалары ЕНТ 2023 ж.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің бұйрығына сәйкес құрастырылған «»Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының сыныптауышы»

БАКАЛАВРИАТ БІЛІМІ

Коды даярлау бағыттарының сыныптамасы Коды Білім беру бағдарламалары топтарының атауы Білім министрінің 13.10.2018 жылғы № 569 бұйрығымен (кодтың алтыншы және жетінші таңбалары жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын анықтайды) Орта мектеп
1 бейінді пән 2 бейінді пән
6B01 Педагогикалық ғылымдар
6B011 Педагогика және психология В001 Педагогика және психология 6В01101 Педагогика және психология Биология География
6В013 Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау В003 Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі 6В01304 Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі Биология География
6В014 Пәндік мамандандырылған мұғалімдерді даярлау жалпы дамудың В005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау 6В01405 Дене шынықтыру және спорт Шығармашылық емтихан Шығармашылық емтихан
6В014 Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған мұғалімдерін даярлау В007 Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау 6В01420 Кәсіптік оқыту Шығармашылық емтихан Шығармашылық емтихан
6В015 Жаратылыстану-ғылыми пәндері бойынша мұғалімдерді даярлау В010 Физика мұғалімдерін даярлау 6В01519 Физика Физика Математика
6В015 Жаратылыстану-ғылыми пәндері бойынша мұғалімдерді даярлау В014 География мұғалімдерін даярлау 6В01506 География География Дүниежүзі тарихы
6В016 Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдерді даярлау В015 Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдерді даярлау 6В01612 Тарих Дүниежүзі тарихы География
6В017 Тілдер және әдебиет пәндері бойынша мұғалімдерді даярлау В016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау 6В01713 Қазақ тілі мен әдебиеті Қазақ тілі Қазақ әдебиеті
6B02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар
6B023 Тілдер және әдебиет В036 Аударма ісі 6В02325 Шетел филологиясы Шет тілі Дүниежүзі тарихы
6B023 Тілдер және әдебиет В036 Аударма ісі 6В02302 Аударма ісі Шет тілі Дүниежүзі тарихы
6B04 Бизнес, басқару және құқық
6B041 Бизнес және басқару В044 Менеджмент және басқару 6В04122 Мемлекеттік және жергілікті басқару Математика География
6B041 Бизнес және басқару В045 Аудит және салық салу 6В04103 Есеп және аудит Математика География
6B041 Бизнес және басқару В046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі 6В04123 Қаржы Математика География
6B042 Құқық В049 Құқық 6В04217 Құқықтану Дүниежүзі тарихы Құқық негіздері
6B05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика
6В052 Қоршаған орта В051 Қоршаған орта 6В05207 Экология Биология География
6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
6В061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар В057 Ақпараттық технологиялар 6В06108 Ақпараттық жүйелер Математика Физика
6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
6B071  Инженерия және инженерлік іс В062 Электротехника және энергетика 6В07126 Электр энергетикасы Математика Физика
6B071  Инженерия және инженерлік іс В065 Автокөлік құралдары 6В07118 Көлік, көліктік техника және технологиялар Математика Физика
6B075 Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша) В076 Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша) 6В07510 Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) Математика Физика
6B11 Қызметтер
6B111  Қызмет көрсету саласы В091 Туризм 6В11111 Туризм География Шет тілі

Түлектер үшін ТжКБ 2023 жылғы

Бейінді пәндері бар білім беру бағдарламалары ЕНТ 2023 ж.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің бұйрығына сәйкес құрастырылған «»Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының сыныптауышы»

БАКАЛАВРИАТ БІЛІМІ

Коды даярлау бағыттарының сыныптамасы Коды Білім беру бағдарламалары топтарының атауы Білім министрінің 13.10.2018 жылғы № 569 бұйрығымен (кодтың алтыншы және жетінші таңбалары жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын анықтайды) ТжКБ
Жалпы кәсіп пән Арнайы пән
6B01 Педагогикалық ғылымдар
6B011 Педагогика және психология В001 Педагогика және психология 6В01101 Педагогика және психология Педагогика және психология негіздері Тәрбие іс-әрекетінің теориясы мен практикасы
6В013 Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау В003 Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі 6В01304 Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі Педагогика және психология негіздері Тәрбие іс-әрекетінің теориясы мен практикасы
6В014 Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған мұғалімдерін даярлау В005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау 6В01405 Дене шынықтыру және спорт Шығармашылық емтихан Педагогика және психология негіздері
6В014 Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған мұғалімдерін даярлау В007 Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау 6В01420 Кәсіптік оқыту Шығармашылық емтихан Педагогика және психология негіздері
6В015 Жаратылыстану-ғылыми пәндері бойынша мұғалімдерді даярлау В010 Физика мұғалімдерін даярлау 6В01519 Физика Педагогика және психология негіздері Физика
6В015 Жаратылыстану-ғылыми пәндері бойынша мұғалімдерді даярлау В014 География мұғалімдерін даярлау 6В01506 География Педагогика негіздері және психологтаржәне География
6В016 Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдерді даярлау В015 Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдерді даярлау 6В01612 Тарих Педагогика және психология негіздері Қазақстан тарихы
6В017 Тілдер және әдебиет пәндері бойынша мұғалімдерді даярлау В016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау 6В01713 Қазақ тілі мен әдебиеті Педагогика және психология негіздері Қазақ тілі
6B02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар
6B023 Тілдер және әдебиет В036 Аударма ісі 6В02325 Шетел филологиясы Қазақ тілі/Орыс тілі Шет тілі
6B023 Тілдер және әдебиет В036 Аударма ісі 6В02302 Аударма ісі Қазақ тілі/Орыс тілі Шет тілі
6B04 Бизнес, басқару және құқық
6B041 Бизнес және басқару В044 Менеджмент және басқару 6В04122 Мемлекеттік және жергілікті басқару Экономика негіздері Менеджмент
6B041 Бизнес және басқару В045 Аудит және салық салу 6В04103 Есеп және аудит Қаржы және несие Ұйымның экономикасы
6B041 Бизнес және басқару В046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі 6В04123 Қаржы Қаржы және несие Қаржы ұйымдар
6B042 Құқық В049 Құқық 6В04217 Құқықтану Мемлекет және құқық теориясының негіздері Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы
6B05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика
6В052 Қоршаған орта В051 Қоршаған орта 6В05207 Экология Химия Биология
6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
6В061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар В057 Ақпараттық технологиялар 6В06108 Ақпараттық жүйелер Математика Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері
6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
6B071  Инженерия және инженерлік іс В062 Электротехника және энергетика 6В07126 Электр энергетикасы Электротехниканың теориялық негіздері Еңбекті қорғау (электр қауіпсіздігі негіздері)
6B071  Инженерия және инженерлік іс В065 Автокөлік құралдары 6В07118 Көлік, көліктік техника және технологиялар Физика Еңбекті қорғау
6B075 Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша) В076 Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша) 6В07510 Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) Физика Стандарттау
6B11 Қызметтер
6B111  Қызмет көрсету саласы В091 Туризм 6В11111 Туризм География Туристік қызметті ұйымдастыру