Проспект Кобыланды батыра, 27
mail@kosstu.edu.kz
8 (7142) 55-42-64
8 (707) 255-42-64
Проспект Кобыланды батыра, 27
mail@kosstu.edu.kz
8 (7142) 55-42-64
8 (707) 255-42-64
Проспект Кобыланды батыра, 27
mail@kosstu.edu.kz
8 (7142) 55-42-64
8 (707) 255-42-64

Мемлекеттік жəне жергілікті басқару

Шифр-6В04122

Біліктілігі: 6В04122 Мемлекеттік және жергілікті басқару білім беру бағдарламасы бойынша бизнес және басқару бакалавры

Біліктіліктер мен лауазымдар тізбесі

 • басқарушылық лауазымдар;
 • орталық және жергілікті басқару органдарының экономистері;
 • мемлекеттік кәсіпорындардың, акционерлік қоғамдардың менеджерлері;
 • өндірістік компаниялар, холдингтер, қызмет көрсету кәсіпорындары және т. б.;
 • қаржы-несие секторының басқару құрылымдарының экономист-менеджерлері;
 • әлеуметтік сала салаларының экономика мамандары.

Кәсіби қызмет саласы

Кәсіби қызмет салалары мемлекеттік органдар, барлық меншік нысандарындағы мекемелер мен ұйымдар және ұлттық компаниялар болып табылады.

Кәсіби қызмет объектілері

Қазақстан Республикасы Президентінің Аппараты мен Әкімшілігі; ҚР Парламентінің аппараты; ҚР Үкіметінің әртүрлі құрылымдық бөлімшелері; экономика және қаржыны басқару органдары (министрліктер, ведомстволар мен агенттіктер); жергілікті басқару органдары (аудандардың, қалалардың, облыстардың әкімдіктері) және атқарушы органдардың аппараттары; ұлттық мемлекеттік және жеке компаниялар, концерндер, корпорациялар және басқалар.

Кәсіби қызмет пәндері

Басқару, экономика, менеджмент, талдау, индикативті және стратегиялық жоспарлау, болжау, ұлттық, аймақтық экономика және кәсіпорындар деңгейлерінде қаржылық-экономикалық шешімдер қабылдау және т. б.

Кәсіби қызмет түрлері

 • ұйымдастыру-басқару қызметі. Осы мамандық бойынша Бакалавр мемлекеттік және жергілікті басқару органдарында, нақты кәсіпорында басқару технологиясын әзірлеу және қолдану саласында жұмыс істеу үшін барлық дағдыларға ие, оның ішінде басқарудың ғылыми-әдіснамалық және ұйымдастырушылық-технологиялық базасын құруға қатысады, дайындықтың басқа бағыттарымен бірлесіп стратегиялық және кәсіптік басқарудың неғұрлым тиімді әдістерін, ережелері мен рәсімдерін әзірлейді және қолданады. тактикалық жоспарлау, басқару;
 • өндірістік-басқару қызметі. Өндірістік-басқару қызметі осы мамандық бойынша бакалаврлардың құзыреті болып табылады, өйткені білім беру процесі олардан мемлекеттік және жергілікті басқару, оның ішінде өндірісті басқару процесіне қатысты барлық мәселелерді мұқият зерделеуді талап етеді. Осы мамандық бойынша түлектердің тікелей лауазымдық міндеттері халық шаруашылығын, оның салалары мен өңірлерін басқарудың тиімді жүйесін құру болып табылады. Басқарудың барлық белгілі қағидаттарын практикада қолдану, басқарудың әзірленген ғылыми-әдістемелік және ұйымдастырушылық-технологиялық базасын пайдалану, мемлекеттің, экономика салалары мен өңірлердің экономикалық стратегиясын қалыптастыру, ағымдағы қызметті стратегиялық жоспарлау және жоспарлау, оларды орындау тиімділігін талдау және т. б.
 • осы мамандық бойынша Бакалаврлардың жобалау қызметі екі негізгі бағыт бойынша жүзеге асырылады: ұйымдастырушылық жобалау басқарудың ұйымдастырушылық құрылымдарын әзірлеуді, оларды енгізуді, бейімдеуді, сондай-ақ осы құрылымдардың тиімділігін талдауды және жетілдіруді қамтиды. Экономикалық жобаларды талдау жаңа кәсіпорынды немесе экономикалық жобаны ұйымдастыруға қатысты және кредиттер, қарыздар және қаржылық қолдаудың өзге де түрлерін алуға қажетті мамандандырылған құжаттардың (техникалық-экономикалық негіздеме, бизнес-жоспар және т. б.) тиімділігін әзірлеуді және талдауды көздейді;
 • осы мамандық бакалаврларының білім беру немесе педагогикалық қызметі орта кәсіптік оқу орындарындағы кәсіптік қызметтен тұрады.

Кәсіби қызметтің функциялары

 • Ұйымдастыру-басқару қызметі:

– әкімшілік-аумақтық бірліктердің (округтердің, аудандардың, қалалардың, облыстардың) және Қазақстан Республикасының экономикалық және әлеуметтік дамуының әртүрлі салаларында басқару қызметін жүзеге асыру;

– стратегиялық және тактикалық жоспарлаудың, басқарудың ең тиімді әдістерін, ережелері мен рәсімдерін қолдану;

– жалпы мемлекеттік мүдделердің басымдығы сақталған кезде жергілікті факторлар мен оларды жүзеге асыру шарттарын ескеретін ғылыми негізделген шаруашылық шешімдерді қабылдау.

 • Өндірістік-басқару қызметі:

– осы процеске оң әсер етудің әкімшілік-экономикалық тетіктерін жетілдіру жөніндегі қорытындылар мен ұсыныстарды тұжырымдау мақсатында аумақтардың, әкімшілік аудандар мен облыстардың әлеуметтік-экономикалық даму процесін сипаттайтын көрсеткіштерге салыстырмалы талдау жүргізу;

– басқарудың заманауи қағидаттарын қолдану, басқарудың әзірленген ғылыми-әдістемелік және ұйымдастырушылық-технологиялық базасын пайдалану;

– мемлекеттің, экономика салалары мен өңірлердің экономикалық стратегиясын қалыптастыру, ағымдағы қызметті стратегиялық жоспарлау және жоспарлау, оларды орындаудың тиімділігін талдау

 • Жобалық қызмет:

– экономиканың көптүрлілігі және оның бәсекеге қабілеттілігін арттыру жағдайында тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктердің экономикалық және әлеуметтік даму перспективаларын ғылыми негіздеу үшін жоспарлы-болжамды есептеулер жүргізу;

– жергілікті өкілді органдардың жергілікті халықтың экономикасы мен өмір сүру деңгейін дамыту мәселелеріне заң шығару бастамасын көрсетудегі белсенділігін ынталандыру мақсатында талдамалық, анықтамалық, нормативтік-нұсқаулық және басқа да материалдарды дайындау;

– жаңа кәсіпорынды немесе экономикалық жобаны ұйымдастыруға қатысты экономикалық жобалардың (техникалық-экономикалық негіздеме, бизнес-жоспар және т.б.) тиімділігін әзірлеу және талдау.

 • Білім беру немесе педагогикалық қызмет:

– мектептерде, лицейлерде, гимназияларда мемлекеттік басқару теориясы, мемлекеттік қызметті ұйымдастыру, экономикалық саясат, экономиканы мемлекеттік реттеу бойынша курстарға сабақ беру, сондай-ақ басқа бейіндегі мамандарға арналған семинарлар мен оқыту курстарын өткізуге қатысу.

Кәсіби қызметтің типтік міндеттері

 • экономикалық талдау жүргізу;
 • салалық және өңірлік аспектілерде басқару объектісінің күшті және әлсіз жақтарын анықтау;
 • басқару объектісін дамыту Стратегиясын жүзеге асырудың сыртқы қауіптері мен мүмкіндіктерін анықтау;
 • басқару объектісінің стратегиялық мақсаттарына қол жеткізу бойынша шешімдер жобасын дайындау.

 Кәсіби қызмет бағыттары

 • өңірдің, саланың, қаланың, ауданның,ауылдық аумақтың әлеуметтік-экономикалық дамуының стратегиялық жалпыұлттық, өңірлік бағдарламаларының орындалуын жоспарлау, ұйымдастыру, әзірлеу, түзету, мониторингтеу мақсаты бар талдамалық қызмет;
 • басқарылатын сала шекараларында әлеуметтік-экономикалық даму бағдарламаларының басым бағыттарын әзірлеуге және қалыптастыруға қатысу;
 • өңірдің, саланың, қаланың, ауданның, ауылдық аумақтың әлеуметтік-экономикалық дамуының орта және ұзақ мерзімді бағдарламаларына мониторинг, талдау, есептеу;
 • мемлекеттік басқару органдарының қызметін жетілдіру бойынша стратегиялық құжаттарды дайындау кезінде басқарушылық шешім қабылдау үшін дәлелдерді дәлелдеу;
 • индикативтік көрсеткіштерге қол жеткізу және түзету шараларын қабылдау мақсатында стратегиялық мемлекеттік бағдарламалардың, орталық және жергілікті мемлекеттік басқару органдарының шешімдерінің орындалуына талдау материалын дайындау.
 • білім беру ұйымдары мен мекемелеріндегі кәсіби қызмет

 

Кәсіби қызметтің мазмұны

 • мемлекеттік аппарат пен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының кадрлық қамтамасыз ету жүйесін, мемлекеттік қызметті реттейтін қолданыстағы заңнаманы талдау;
 • мемлекеттік мекемелерде басқару іс-шараларын ұйымдастыру, өткізу;
 • мәселелерді тұжырымдау және талдау, басқару міндеттерін қою және шешу;
 • салалық және өңірлік аспектілерде басқару объектісінің күшті және әлсіз жақтарын анықтау;
 • басқару объектісінің даму стратегиясын жүзеге асырудың сыртқы қауіптері мен мүмкіндіктерін анықтау;
 • тиісті өңірлердегі қоғамдық өмір, демографиялық және шаруашылық ахуал ережелерін терең білу негізінде әлеуметтік сипаттағы мәселелерді шешу;
 • басқару объектісінің стратегиялық мақсаттарына қол жеткізу бойынша шешімдердің жобаларын дайындау;
 • кәсіби қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың әртүрлі түрлерін қолдану.