Проспект Кобыланды батыра, 27
mail@kosstu.edu.kz
8 (7142) 55-42-64
8 (707) 255-42-64
Проспект Кобыланды батыра, 27
mail@kosstu.edu.kz
8 (7142) 55-42-64
8 (707) 255-42-64
Проспект Кобыланды батыра, 27
mail@kosstu.edu.kz
8 (7142) 55-42-64
8 (707) 255-42-64

«ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР» БАҒЫТЫ БОЙЫНША БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНА ТҮСУШІЛЕРГЕ

i

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы "31" қазандағы № 600 "жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары" бұйрығынан үзінді

 1. Қабылдау топтар бойынша оқыту арнайы даярлықты талап ететін, оның ішінде «педагогикалық ғылымдар» білім беру салалары бойынша жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары арнайы емтихандардың нәтижелері ескеріле отырып жүзеге асырылады.
 2. арнайы емтихандарды ұйымдастыру және өткізу үшін ЖЖОКБҰ-ның бірінші басшысының немесе оны міндеттері, емтихан кезеңінде комиссия құрылады.

Комиссия құрамына ЖЖОКБҰ, қоғамдық ұйымдардың, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері кіреді.

Комиссия тақ саннан тұрады және Комиссия мүшелерінің көпшілік даусымен Комиссия төрағасы сайланады. Комиссия шешімі, егер отырысқа оның құрамының кемінде үштен екісі қатысса, заңды деп есептеледі. Комиссия шешімі емтиханға қатысушылар санының көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

 1. арнайы емтихандар өткізілетін білім беру бағдарламалары топтарының тізбесіне сәйкес білім беру бағдарламаларының топтары бойынша жүзеге асырылады. арнайы осы Үлгілік қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес.

Арнайы дайындықты талап ететін, оның ішінде «педагогикалық ғылымдар» білім беру саласы бойынша жоғары білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсуші адамдар ЖЖОКБҰ-ның қабылдау комиссиясына арнайы емтихандар тапсыру үшін мынадай құжаттарды ұсынады:

 1. жалпы орта немесе техникалық және кәсіптік білім туралы құжат, орта білімнен кейінгі (түпнұсқа);
 2. өлшемі 3 x 4 сантиметр 2 фотосурет;
 3. жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
 4. ҰБТ сертификаты (бар болса);
 5. білім беру саласы бойынша оқуға түсушілердің құжаттарын қабылдау және оқуға түсу үшін арнайы емтихан өткізу «Педагогикалық Ғылымдар» ЖЖОКБҰ-да күнтізбелік жылдың 20 маусымы мен 24 тамызы аралығында жүзеге асырылады.
ББ тобының нөмірі ББ топтарының атауы Мамандық атауы Арнаулы емтиханды өткізу нысаны
1 2 3 4 5
Арнайы дайындықты талап ететін білім беру бағдарламаларының тобы
1. В001 Педагогика және психология 6В01101 Педагогика және психология Педагогикалық жағдайды шешу
2. В003 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 6В01304 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі Педагогикалық жағдайды шешу
3. В010 Физика мұғалімдерін даярлау 6В01519 Физика Педагогикалық жағдайды шешу
4. Б. География мұғалімдерін даярлау 6В01506 География Педагогикалық жағдайды шешу
5. В016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау 6В01713 Қазақ тілі мен әдебиеті Педагогикалық жағдайды шешу
6. Б. Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдерді даярлау 6В01612 тарих Педагогикалық жағдайды шешу
 1. «педагогикалық ғылымдар» білім беру салалары бойынша ЖЖОКБҰ-ға түсуші ЖЖОКБҰ қабылдау комиссиялары.

«Педагогикалық ғылымдар» білім беру салалары бойынша ЖЖОКБҰ-ға түсуші тұлғалар үшін Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы (оқыту тілі), екі бейіндік пән бойынша.

Қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін жоғары білім кадрларын даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша «педагогикалық ғылымдар» білім беру салалары бойынша ЖЖОКБҰ-ға түсетін адамдар үшін жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша балдар ескеріледі.

 1. арнайы емтихандарды өткізу бағдарламалары әзірленуде Жжокбұ бекітіледі. ЖЖОКБҰ қабылдау комиссиясының төрағасы.
 2. арнайы емтихандардың кестесін (емтиханды өткізу нысаны, күні, уақыты мен өткізілетін орны, консультациялар) қабылдау комиссиясының төрағасы бекітеді және оқуға түсушілердің назарына құжаттарды қабылдау басталғанға дейін кешіктірілмей жеткізіледі.
 3. оқуға түсушіні арнайы емтихандар өткізілетін аудиторияға (үй-жайға) жіберу жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде жүзеге асырылады.

Бұл ретте арнайы емтихандар бейне және (немесе) аудио жазбамен жарақтандырылған аудиторияларда (үй-жайларда) өткізіледі.

 1. арнайы емтихандар басталғанға дейін оқуға түсушілерге емтихан материалдары беріледі және титулдық парақтарды ресімдеуге қойылатын тәртіп түсіндіріледі, сондай-ақ көрсетіледі арнайы емтихандардың басталу және аяқталу уақыты, нәтижелерді жариялау уақыты мен орны және апелляцияға өтініш беру рәсімі.
 2. «педагогикалық ғылымдар» білім беру салалары бойынша оқуға түсушілерге арналған арнаулы емтихан «рұқсат» немесе «рұқсат» жол бермеу» нысанында бағаланады».
 3. арнаулы емтиханды өткізу қорытындылары – рұқсат беру ведомосімен, комиссияның еркін нысандағы хаттамасымен ресімделеді және нәтижелерін жариялау үшін қабылдау комиссиясының жауапты хатшысына (оның орынбасарына) беріледі. Комиссия хаттамасына төраға және Комиссияның барлық қатысушы мүшелері қол қояды.
 4. арнайы = емтихандардың нәтижелері емтихан өткізілетін күні жарияланады.
 5. «Педагогикалық ғылымдар» білім беру салалары бойынша арнайы емтихандардың нәтижелері бойынша оқуға түсушіге қабылдау орны бойынша ЖЖОКБҰ-ға ұсыну үшін ведомостен үзінді беріледі.
 6. арнайы емтиханға қойылатын талаптарды сақтау, даулы мәселелерді шешу, тиісті емтихандарды тапсыратын адамдардың құқықтарын қорғау мақсатында емтихандарды өткізу кезеңінде әрбір ЖЖОКБҰ-ның бірінші басшысының немесе оның міндетін атқарушы тұлға апелляциялық комиссия, оның төрағасын қоса алғанда, тақ саннан тұрады.
 7. апелляцияға өтінішті апелляциялық комиссия төрағасының атына арнаулы немесе шығармашылық емтихан тапсырған адам жеке өзі береді, арнаулы емтихан нәтижелері жарияланғаннан кейін келесі күні сағат 13.00-ге дейін қабылданады және апелляциялық комиссия оны бір күн ішінде қарайды.
 8. апелляциялық комиссияның шешімі, егер отырысқа оның құрамының кемінде үштен екісі қатысса, заңды деп есептеледі. Арнаулы емтихан нәтижелерімен келіспеу туралы апелляция бойынша шешім қатысып отырған Комиссия мүшелері санының көпшілік даусымен қабылданады. Апелляциялық комиссия мүшелерінің дауыстары тең болған кезде төрағаның дауысы шешуші болып табылады. Апелляциялық комиссияның жұмысы төрағаның және қатысып отырған барлық комиссия мүшелерінің қолдары қойылатын хаттамамен ресімделеді.
 9. Педагогикалық ғылымдар бағыты бойынша арнайы түсу емтихандарының бағдарламасы