Проспект Кобыланды батыра, 27
mail@kosstu.edu.kz
8 (7142) 55-42-64
8 (707) 255-42-64
Проспект Кобыланды батыра, 27
mail@kosstu.edu.kz
8 (7142) 55-42-64
8 (707) 255-42-64
Проспект Кобыланды батыра, 27
mail@kosstu.edu.kz
8 (7142) 55-42-64
8 (707) 255-42-64

Академик Зулхарнай Алдамжар атындагы Костанай элеуметік-техникалык университетінің 2023-2024 оку жылыңа арналган сапа саласындағы МАқСАТТАры

Академик З. Алдамжар атындағы ҚӘТУ басшылығы ИСО 9001:2015 жылғы МС ережелеріне сәйкес сапа менеджменті жүйесінің сегіз қағидаттарына негізделген сапа саласындағы саясатты әзірледі және бекітті.

Сапа саласындағы саясатта көзделген бағыттар бойынша әрекет ете отырып, ҚӘТУ 2023-2024 жылдары академик З.Алдамжар атындағы ҚӘТУ-дың 2028 жылға дейінгі даму бағдарламасына сәйкес (Ғылыми кеңестің 2022 жылғы 31 тамызының шешімімен бекітілген. № 1 хаттама) мынадай мақсаттарға қол жеткізу міндетін қояды:

 

б/ж

Нысаналы индикаторлар

 

Өлшем бірлігі

2023-2024

оқу жылы

1.

Білім алушылар контингенті:

– Бакалавриат

– Магистратура

 

адам

 

3800

125

2. Түлектердің жалпы санынан жұмысқа орналасқан түлектердің үлесі % 92
3. Ғылыми дәрежелері мен ғылыми атақтары бар ПОҚ үлесі % 72
4. Ғылыми әзірлемелерді коммерцияландыру % 70
5. Академиялық ұтқырлыққа қатысатын ПОҚ үлесі % 7
6. Штаттық ПОҚ-тың жалпы санынан біліктілігін арттырудан өткен оқытушылардың үлесі % 45
7. Білім беру және ғылыми қызметтен  ЖОО кірістерінің ұлғайуы % 10
8. МТБ дамыту мың. теңге 108450

 

Аталған мақсаттарды іске асыру барысында басым мәселелер анықталды: білім беру қызметтері нарығында көшбасшылар қатарына кіру және болашақ мамандарды даярлау деңгейін арттыру

Академик Зұлқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университетінің сапа саласындағы САЯСАТЫ

Академик З. Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті білім алушылардың, олардың ата-аналарының, жұмыс берушілерінің, мемлекеттің сауалдары мен ниеттеріне жауап беретін білім беру қызметтерін ұсынып қана қоймай, оларды жетілдіруге ұмтылады.

Біздің Миссиямыз: халықаралық білім беру стандарттарына сәйкес жоғары білікті кадрларды даярлау; болашаққа ашық, ғылымда, өндірісте, кәсіпкерлік қызметте алған білімдерін іс жүзінде іске асыруға қабілетті, еңбек нарығында сұранысқа ие және жеке тұлғаның, қоғамның және мемлекеттің қажеттіліктерін қанағаттандыруға қабілетті жаңа формациядағы түлектерді даярлау.

Көрініс

Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті – АТАМЕКЕН рейтингінің қорытындысы бойынша Қазақстанның жетекші 30 жоғары оқу орнына кіретін Қазақстанның солтүстік өңірінің жеке жоғары оқу орындары арасындағы беделді жоғары білім беру мекемесі.

ҚӘТУ өңірлік ЖОО стратегиясын ұстанады және Қостанай облысының аумағында білікті кадрларға қажеттілікті қанағаттандыруға бағытталған. Педагогикалық, құқықтық, техникалық қызмет бағытына ие бола отырып, университет өңірдің бизнес ортасымен, әлеуметтік саласымен белсенді өзара іс-қимыл жасайды. ЖОО халықаралық талаптар мен нарық талаптарына сәйкес өзінің білім беру әлеуетін үнемі дамыта және жетілдіре отырып, өңірдегі адами капитал сапасының сақталуы мен өсуін қамтамасыз ететін ашық Кадрлық конструктор болып табылады.

ҚӘТУ сапа саласындағы саясаты мәлімделген міндет  пен стратегиялық мақсаттарға қол жеткізуді, қоғамның қажеттіліктері мен үміттерін ескере отырып, тұтынушыларға ұсынылатын қызметтерді үнемі жақсартуды, ИСО 9001:2015 халықаралық стандартының талаптарына сәйкес ЖОО сапа менеджменті жүйесінің нәтижелілігін арттыруды қамтамасыз етеді.

 

ҚӘТУ сапасы саласындағы негізгі басымдықтар:

  • Университеттің даму бағдарламасының Білім, ғылым және өндірісті интеграциялау негізінде ЖОО-ны белсенді дамытуға бағдарлануы;
  • педагогтер мен студенттердің тұлғалық-орталықтандырылған өзара іс-қимылын ескере отырып, оқыту процесін құру;
  • инновациялық технологияларды енгізу арқылы көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсарту;
  • зияткерлік меншік өнімдері мен технологияларды коммерцияландыру үшін жағдай жасау;
  • жоғары білікті ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау.

 

Жоғары басшылық  университет қызметінің мақсаттары мен бағыттарының бірлігін қамтамасыз ете отырып, сапа саласындағы саясатты іске асыруда көшбасшы болып табылады.

Осы сапа саласындағы саясатты бекіте және тарата отырып, университет басшылығы оны университеттің әрбір қызметкері орындау үшін мойындайтынын және қабылдайтынын негізге алады, сондай-ақ ЖОО қызметін тұрақты жақсарту жөніндегі жұмыста ҚӘТУ қызметкерлерінің бастамасына сенеді.

Қазіргі сапа менеджменті жүйесі университет қызметін үнемі жетілдірудің негізгі кепілі болып табылады.